năm trên thị trường

Phiên làm việc ngoài giờ cho cổ phiếu Nga CFDs

Xin lưu ý rằng phiên làm việc ngoài giờ vào ngày 22 tháng 6 năm 2020 cho các công cụ #AFLT, #ALRS, #CHMF, #GAZP, #GMKN, #HYDR, #IRAO, #LKOH, #MGNT, #MTSS, #NLMK, #NVTK, #ROSN, #SBER, #SBERP, #SNGS, #SNGSP, #TATN, #VTBR sẽ được ra mắt. Phiên giao dịch cho các công cụ được đề cập ở trên sẽ được thiết lập như sau:

Giờ mùa hè: 10.05-18.29, 19.00-23.50 Giờ EET (GMT+3)

Giờ mùa đông: 09.05-17.29, 18.00-22.50 Giờ EET (GMT+2) 

Xin vui lòng, đưa thông tin này vào tài khoản trong khi lập kế hoạch hoạt động giao dịch của bạn.

Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

info@grandcapital.net hoặc qua LiveChat trên trang web của chúng tôi.

Đánh giá khác

Choose your language