Phiên làm việc ngoài giờ cho cổ phiếu Nga CFDs

22.06.2020

Công việc kỹ thuật

Xin lưu ý rằng phiên làm việc ngoài giờ vào ngày 22 tháng 6 năm 2020 cho các công cụ #AFLT, #ALRS, #CHMF, #GAZP, #GMKN, #HYDR, #IRAO, #LKOH, #MGNT, #MTSS, #NLMK, #NVTK, #ROSN, #SBER, #SBERP, #SNGS, #SNGSP, #TATN, #VTBR sẽ được ra mắt. Phiên giao dịch cho các công cụ được đề cập ở trên sẽ được thiết lập như sau:

Giờ mùa hè: 10.05-18.29, 19.00-23.50 Giờ EET (GMT+3)

Giờ mùa đông: 09.05-17.29, 18.00-22.50 Giờ EET (GMT+2) 

Xin vui lòng, đưa thông tin này vào tài khoản trong khi lập kế hoạch hoạt động giao dịch của bạn.

Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

info@grandcapital.net hoặc qua LiveChat trên trang web của chúng tôi.

Tác giả: admin
Quay lại tất cả tin tức Trở lại

Đăng ký nhận email với phân tích thị trường

Cảm ơn bạn đã đăng ký theo dõi phân tích của chúng tôi!

Chủ đề

Tất cả Bản tin công ty Bản tin tóm tắt tuần của Grand Capital Contest_winners_vn Công việc kỹ thuật Gửi tiền và Rút tiền Người chiến thằng cuộc thi Quyền chọn nhị phân