năm trên thị trường

Grand Capital đã tích hợp RAMM với MT4

Giờ đây, chủ sở hữu tài khoản MT4 tại Grand Capital có quyền truy cập vào đăng nhập trang web của RAMM, cũng như để tạo và quản lý các chiến lược ban đầu mà không cần sử dụng các plugin.

Vào tháng 6 năm 2019, Grand Capital đã tích hợp dịch vụ giao dịch sao chép RAMM thế hệ mới bởi RAMM.TECH. Lưu ý rằng một khách hàng của Grand Capital hoặc bất kỳ nhà môi giới nào khác có thể trở thành một quản lý giao dịch .

Nhờ các bản cập nhật mới nhất, đăng nhập trang web với tài khoản RAMM hiện có sẵn cho các khách hàng của Grand Capital. Từ tháng 9 năm 2019, bất kỳ ai có cả tài khoản MT5 và MT4 đều có quyền truy cập để sao chép giao dịch mà không phải cài đặt bất kỳ plugin bổ sung nào. Hơn nữa, bây giờ khách hàng không phải gửi thêm tiền vào tài khoản RAMM của họ nếu họ có ít nhất $50 trên tài khoản Grand Capital của mình, như đã được hỗ trợ với MT5.

Đồng thời, các nhà quản lý giao dịch vẫn phải tải xuống tập lệnh tín hiệu, hay còn gọi là plugin Advisor (được tạo tự động cho từng chiến lược riêng biệt) để làm việc với RAMM bằng tài khoản của nhà môi giới khác. Cần đảm bảo sao chép chính xác các giao dịch từ tài khoản MetaTrader4 sang chiến lược.

Choose your language