năm trên thị trường

Các dịch vụ của công ty trong đợt dịch coronavirus

Như mọi người khác hiện tại, chúng tôi đang theo dõi đại dịch coronavirus mới với mối quan tâm lớn, và sức khỏe và sự an toàn của khách hàng, đối tác, nhân viên và mọi người chúng tôi biết là ưu tiên hàng đầu của mình. Đồng thời, chúng tôi muốn hứa rằng Grand Capital sẽ tiếp tục duy trì cùng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cao trong suốt giai đoạn khó khăn này.

Cho đến hôm nay, chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho mọi người mà chúng tôi chịu trách nhiệm, đồng thời cung cấp dịch vụ cho khách hàng như bình thường.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua LiveChat trên trang web hoặc mở một yêu cầu hỗ trợ trong Văn phòng Cá nhân của bạn.

Nhưng quan trọng nhất, hãy giữ an toàn và khỏe mạnh, và làm những gì bạn có thể để bảo vệ người thân và hàng xóm của bạn!

Đánh giá khác

Choose your language